HTML

Lájkolj minket!

Képgaléria

Budapest szmogtérképe

Budapest szmogtérképe

Friss topikok

A fideszes kerületvezetés két éve Erzsébetvárosban – elégtelen

2012.10.30. 21:24 jt

2010 októbere, a fideszes kerületvezetés hivatalba lépése óta két év telt el. Pont a ciklus felezőjénél járunk, ideje mérleget vonnunk. Osztályzatom elégtelen.

2010 októberében a több ciklusnyi szocialista vezetést a Fidesz győzelme követte Erzsébetvárosban is. Egyéni választókörzetben egy körzet (ahol egy „civil” egyesület jelöltje győzött) kivételével a fideszes jelöltek győztek, a töredékszavazatok által listán öt képviselő jutott be a képviselő-testületbe a másik 3 parlamenti párt és egy „civil” egyesület képviseletében. Tehát a 17 tagú testületnek 11 fideszes tagja van, a 6 ellenzéki képviselőt 5 szervezet delegálta. A 11 fideszes közül csak 3 lakik a kerületben, de ez kifejezett cél volt (mármint a helyismeret hiánya), hiszen így az egyetlen, a kerületben az előző ciklusban is Erzsébetvárosban politizáló Vattamány Zsolt polgármester szavát nem kérdőjelezi meg semelyikük. Meg különben is: a párthoz való lojalitás lehetett a fő szempont a jelöltek kiválasztásakor, nem a kerület érdekeinek képviselete. Mással nem magyarázható, hogy két év alatt nem fordult elő, hogy bármelyik fideszes önkormányzati képviselő máshogy szavazott volna, mint amit elvártak tőle. Nem volt olyan előterjesztés, ügy, amelyről máshogy gondolkodtak volna, mint polgármesterük. Az egyik alpolgármester nem a képviselő-testület tagja, hanem a kerület országgyűlési képviselője, Rónaszékiné Keresztes Monika. Ő a szociális területért felel, de sajnos nem ér rá Erzsébetváros ügyeivel foglalkozni , csak reprezentálni (amit a közpénzen kiadott kerületi újság minden alkalommal meg is örökít, így próbálva becsapni az erzsébetvárosiakat), bár a fizetését felveszi.

Nézzük, mit ígért Vattamány Zsolt polgármester az alakuló képviselő-testületi ülésen:

a, hogy hozzá fognak kezdeni a  köztisztaság és a közbiztonság megteremtéséhez;

b, hogy rendet fognak tartani Erzsébetvárosban nappal és éjszaka egyaránt, egy ténylegesen működő, az összes érdekelt bevonásával elkészítendő következetes és szigorú szabályozással meg fogják teremteni az itt élők nyugalmát;

c, hogy a parkolást önkormányzati kézbe veszik (mellyel növelik a kerület bevételeit, és munkahelyeket teremtenek);

d, hogy a kerületben élő idősekről fokozottan fognak gondoskodni, az akkori szociális rendszert továbbfejlesztik;

e, külső források bevonásával és a pályázati rendszer átalakításával növelni fogják az önkormányzati támogatással felújított társasházak számát, és hozzákezdenek a kerületi oktatási és kulturális önkormányzati intézmények energiakorszerűsítéséhez;

f, hogy minden fontos ügyben az érintett lakóközösségekkel egyeztetve hoznak döntést, a megvalósítandó programot az itt élőkkel együtt állítják össze;

g, hogy Erzsébetváros önkormányzatában erkölcsi megtisztulás, szakmai megújulás következik be;

 

Lássuk, az ígéretekből mi valósult meg:

a, Itt csak a hozzákezdés volt megígérve, ez valóban teljesült: történtek intézkedések (a közterület-felügyelet létszámnöveléssel és tárgyi eszközökkel  való megerősítése, a rendőrség támogatása pénzzel, gépjárművekkel, informatikai eszközökkel, új rendőrőrssel, működésük összehangolására irányuló törekvések). A végeredmény nyilván szubjektív megítélés alá esik. Aki éppen belelépett a kutyaszarba, vagy akit éppen kiraboltak, máshogy vélekedik róla, mint akik mindezt megúszták. De el kell ismerni, itt tettek is követték az ígéreteket, és azt is el kell ismerni, hogy nagyon nehéz a társadalom jelenlegi morális állapota mellett tisztán tartani az utcákat, bűnözés pedig mindig lesz.

b, Az első beváltatlan ígéret! Egy megbeszélés valóban lezajlott az érdekeltek között, és volt egy elvetélt majd visszavont előterjesztés a tárgyban, majd mintha a kerületvezetés feladta volna. A Kazinczy utca környékén élők pedig hajnalban továbbra sem tudnak aludni. Pedig új szabályozás nélkül, csak az eddigieket következetesen betartatva már lehetne eredményt elérni, például csendháborításért, a közterület szennyezéséért keményen lehetne büntetni, és érthetetlen, miért nem lehet a közterület-felügyelet és a rendőrség folyamatos jelenlétével, járőrözésével mérsékelni a bajokat. Az érintett vendéglátóhelyek is többször jelezték, hogy partnerek lennének (pénzzel és emberrel egyaránt) a probléma megoldásában.

c, Ez sem történt meg! Az önkormányzat inkább az előző szerződés lejárta előtt pályázatot írt ki melyen az ERPARK kft. 10 évre nyerte el az üzemeltetési jogokat. Hogy miért így történt, nem tudjuk, ami tény, hogy Budapest összes kerülete Erzsébetváros kivételével saját üzemeltetésbe vonta a parkoltatást.

d, Az idősekről való fokozottabb gondoskodással kapcsolatban vannak kétségeim, a szociális rendszer továbbfejlesztése biztos, hogy nem történt meg, sőt…  Köztudott, hogy a kerületben nagyon sok a szegény, hátrányos helyzetű ember, család, ezért fokozottan szükség lenne az önkormányzati támogatásra, ha már a Fidesz állami szinten teljesen magukra hagyja őket. A kerületvezetésnek gondolata sincs, mit lehetne tenni (az általuk kirótt brutális lakbéremelést nem is minősíteném, mert nem tűrné a nyomdafestéket). Bizottsági ülésen többször szóvá tettem, amikor a kérelmezők néhány száz forinttal vagy néhány négyzetméterrel átestek az előírt jövedelemhatáron vagy lakásnagyságon és ezért elestek a támogatástól, hogy erre megoldást kellene találnunk. Az elején legalább szóban ígérték az új koncepció kidolgozását, most már úgy sem…  De nem is csodálkozom, hiszen a területért felelős alpolgármester asszony nem ér rá kerületi feladatai ellátására. Talán nem fogja fel a kerület fideszes vezetése, milyen körülmények között élnek az emberek?

e, Természetesen ez sem teljesült! A társasházak által igénybe vehető keretösszeg jelentősen mérséklődött, és megszűnt a vissza nem térítendő támogatás. Így a társasházak más, külső forrásokra sem tudnak pályázni.  A kerületi oktatási és kulturális önkormányzati intézmények energiakorszerűsítéséről nincs tudomásom.

f,  Hát, ezt elolvasva kínomban vigyorogtam… LMP-sként, a részvételi demokráciát az egyik legfontosabb dolognak tartóként teljes mellszélességgel támogattam volna, ha így lett volna. De ennek az ellenkezője történt. A fideszes kerületvezetés kétharmados támogatottságából kiindulva úgy érezte, mindent megtehet, mindent jobban tud. (A kétharmados támogatottság egyébként is csúsztatás. Az erzsébetvárosi választópolgárok egyharmada ment el csak szavazni 2010-ben, és kicsit több mint 50%40%-uk szavazott a Fideszre. Tehát összesen az erzsébetvárosi választópolgárok 17-18%-a 14%-a szavazott rájuk, az alacsony részvétel és a torz választási rendszer azonban valóban a mandátumok kétharmadát juttatta nekik.) Eszük ágában sem volt senkivel egyeztetni, az itt élőket nem kérdezték meg a fontosabb döntések előkészítésekor, érezhetően nyűg számukra minden alulról jövő, civil kezdeményezés (a lakosság ezt az arrogáns, pökhendi önkormányzati kommunikációból, az erzsébetvárosi civil szervezetek ezen kívül még a kerületi támogatási anomáliákból is pontosan érzékelhetik). A Madách tér rendezésével kapcsolatos tervpályázat üdítő kivétel, végre a lakosok is fontos döntést hozhattak. (A pályázati kiírás azonban a győztesnek csak lakossági különdíjat ígér, a megvalósítást nem feltétlenül.) Szóval, az irány ez lenne, ha komolyan gondolják, minden hátsó szándék nélkül.

g, Nem tudom összehasonlítani az előző kerületi önkormányzattal hiszen annak nem voltam tagja , hogy az erkölcsi megtisztulás és a szakmai megújulás bekövetkezett-e, de az önkormányzat jelenlegi állapotáról lesújtó a véleményem. Szakmaiatlan és stilárisan elfogadhatatlan, helyesírási hibákkal teli határozatok, melyek egy részét rövid idő múlva módosítani kell vagy vissza kell vonni, folytonos küzdelem a határidőkkel, felkészületlen bizottsági tagok és elnökök.  A tanácsnokok munkája láthatatlan, a hivatali apparátus szakmai indokú lecserélése kétségbe vonható, mint ahogy az is, hogy az új munkavállalók kiválasztásánál a szakmai szempontok döntöttek, és nem a Fideszhez való lojalitás. De erkölcsi megtisztulásról beszélnie annak a kerületvezetésnek, amely közpénzből, az erzsébetvárosiak pénzéből totális médiamonopóliumot valósított meg, támogatja a Fidesz-oligarcha által kiadott Helyi Témát, a Fidesz-közeli Heti Választ, a Deutsch Tamás elnökölte határon túli civil egyesületet, több tízmilliót költ ügyvédi irodákra és a közbeszerzéseknél rendre olyan eljárást választ, amely kizárja az igazi versenyt, így a költségek csökkentését, és csak az átláthatatlan okokból meghívott cégeknek jó, szóval ezt erkölcsi megújulásnak nevezni szerintem pofátlanság.

Fentiek alapján osztályzatom még elégséges lenne, de a kerületvezetés további tevékenysége (igaz, e témakörökkel kapcsolatban a polgármester semmit sem ígért) lerontja a jegyet elégtelenre.

Nézzük:

  • Demokráciadeficit – az ellenzéki képviselők véleményének elhallgattatása (totális médiafelügyelet, az ellenzéki képviselők munkájának SZMSZ-módosítások általi megnehezítése és egyéb praktikák

A fideszes kerületvezetés két év alatt mindösszesen 5 rendes testületi ülést hívott össze, egyébként mindig rendkívüli testületi ülésre kerül sor.  Tudni kell, hogy rendes ülésen új napirendi pontot is elő lehet terjeszteni, kérdést és interpellációt lehet intézni a kerületvezetéshez, és napirend után is fel lehet szólalni. Sőt, az interpellációnál a választ is lehet kommentálni, el lehet fogadni vagy utasítani. Ez több, mint amit Fideszéknél gyakran el tudnának viselni, ezért minimalizálják a rendes ülések számát. De azt sem szeretnék, hogy Erzsébetváros lakói figyelemmel tudják követni, mi történik az üléseken, ezért a kerületi TV közvetítését is megszüntették költségcsökkentésre hivatkozva (pedig gyakorlatilag ingyen volt). Miért is érdekelné az erzsébetvárosiakat, mit mondanak az önkormányzati képviselők a kerületi ügyekről, és hogyan szavaznak?

Egyébként is, ha nem a fideszes képviselők véleményére kíváncsi a balga átlagpolgár, bajban van: sem az erzsébetvárosiak pénzén, azaz közpénzen fenntartott kerületi újság, sem a kerületi TV nem ad lehetőséget az ellenzékieknek véleményük kifejtésére. Az álságos indoklás szerint távol akarják tartani a politikát a helyi médiától, ezért nem szerepelhetnek benne pártpolitikusok. És szerintük a fideszes polgármester, az alpolgármesterek, a bizottsági elnökök nem pártpolitikusként jelennek meg, hanem tisztségük okán. Van, aki ezt a dumát beveszi?

A bizottsági üléseket az SZMSZ -módosítás óta csak 1 nappal a rendkívüli ülés előtt kell meghirdetni, a testületi üléseket 3 nappal.  Tehát bármikor kaphat az ember értesítést, hogy másnap bizottsági ülés vagy 3 nap múlva egy kb. 35 napirendi pontból álló testületi ülés.  Hogy hogyan tud így felkészülni az ellenzéki képviselő? Pont az a cél, hogy a fő állása mellett ne legyen rá ideje!

Ezek után azok már csak apróság, hogy az esetlegesen felálló háromtagú ad hoc bizottságokba 2012-ben ellenzéki képviselő nem kerülhetett be (miután 2011-ben voltak, akik komolyan vették a feladatukat, így megnehezítve a Fidesz dolgát).

A bizottsági és képviselő-testületi üléseken tökéletesen működik a fideszes szavazógépezet. 2010 októbere óta még nem fordult elő, hogy mást gondoltak volna a fideszes képviselők, mint ami a tisztségviselőik által előterjesztett határozati javaslatban szerepelt. De az sem fordult elő egy-két apró ügytől eltekintve, hogy az ellenzéki képviselők előterjesztését támogatták volna!  

A testületi üléseken a vita során többféle technikát alkalmaznak az ellenzéki vélemények negligálására: az előterjesztő nem is válaszol, nem arra válaszol, csúsztat, direkt félreérti, hülyének néz. Széles a skála, élnek is vele.

  • A zöld gondolkodás teljes hiánya

Erzsébetváros Budapest legsűrűbben lakott kerülete, melyben az egy főre jutó zöldfelület aránya is a legkevesebb. Magyarán egy viszonylag kis területű betondzsungelben élünk, ahol az átmenő hatalmas gépjármű forgalom és a zöldfelületek hiánya miatt nagy a szállópor szennyezése. Ennek következtében az itt élők átlagosan 2-3 évvel élnek kevesebbet, mint a város boldogabb felén élő társaik. Ezzel a fideszes kerületvezetés láthatóan nem akar és nem tud semmit sem kezdeni (és nem azért, mert képviselőik háromnegyede nem a kerületben lakik, hanem, mert lövésük sincs a probléma kezeléséről). 

Pedig van megoldás. Egyrészt az átmenő forgalmat kellene drasztikusan csökkenteni (forgalomcsillapított és sétáló utcák kialakításával, behajtási díj bevezetésével, a villamosközlekedés visszaállításával Zuglótól Budáig, át az Erzsébet hídon). Másrészt drasztikus zöldfelület-növelésre van szükség, energiahatékonysági intézkedésekkel kombinálva. A kerületnek átfogó kampányt kellene indítania, hogy lakosai megértsék, miért fontos a zöldfelületek növelése (az utcák, tűzfalak zöldítése a betonudvarok feltörése és zöldítése), az energiafaló háztartási gépek cseréje, a nyílászárók, födémek szigetelése, és ahol lehet, megújuló energiaforrások alkalmazása.

A kerületnek erre kellene pénzt áldoznia, az erzsébetvárosi életminőség jelentős javítására. Ezek a beruházások egyébként helyben teremtenének új munkahelyeket.

De ez a fideszes kerületvezetésnek eszébe sem jut. Ez a megbocsáthatatlan!

  • De említhetném a kerületi oktatási rendszerben elkövetett dúlást (például az iskola-összevonásként eladott iskolamegszüntetést (Janikovszky), és a kerületvezetés láthatóan letett a sportkomplexum felépítéséről, melyre pedig a lakosságnak égető szüksége lenne.

Moldován László
LMP

Szólj hozzá!
Ha tetszett a cikk, egyetértesz velünk, vagy kíváncsi vagy a véleményünkre, nyomj egy lájkot!

Címkék: 2012 erzsébetváros 7ker lmp moldovan

A bejegyzés trackback címe:

https://lmp678.blog.hu/api/trackback/id/tr654880046

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.