HTML

Lájkolj minket!

Képgaléria

Budapest szmogtérképe

Budapest szmogtérképe

Friss topikok

Képviselői kérdés a Tűzraktérrel kapcsolatban

2011.05.31. 20:10 palkotamas

VI. kerületi képviselőnk kérdést tett fel a testületi ülésen. Íme a válaszok és a reakció.  

Kérdés, és az alpolgármester válasza:

Cake Baly Olivio képviselő: 

Szeretném elismételni a kérdéseimet.

 

Hol, milyen felújítások jelennek meg, ugyanis ebben az anyagban, hogy egészen pontosan idézzek „elengedhetetlenül szükségesnek látja az épület részleges felújítását, kitakarítását.” Hol vannak itt a felújítások, amit eddig beszéltünk? Ez egy kérdés.

 

Válasz:

Pan József tervei alapján 1854-ben épült az iskola, amely 1958 óta műemléki védettséget élvez. Az iskolai összevonások miatt 2002-ben az épületet kiürítették. Az iskolaként kizárólagosan oktatási célra használható épület a KÖH engedélye és a tulajdonos hozzájárulása nélkül - a működés módját és mikéntjét tekintve - nem változtatható! 

Az épület zárt sorú, három oldalról körülépített udvaros beépítésű. Az „U” alakú szárny egy része körfolyosós, melynek vasgerendás megerősítését 2001-ben az életveszély elhárítása miatt elvégezték. Terhelési felmérés azóta nem történt. Az épület zárt folyósokhoz tartozó, felfűzött rendszerben elhelyezkedő tantermeire, valamint közösségi tereire semminemű, rendeltetésen kívüli használat nem engedélyezett.

Az épület jelenlegi állapota lelakott, elhanyagolt, piszkos, a higiéniai, egészségügyi szempontoknak nem felel meg. Felhalmozott építési és egyéb hulladék, kifeszített ponyvarendszer van az udvar területén (tulajdonosi hozzájárulás nélküli átalakítások).

Az önkormányzat az épület jogszerű használatba adása érdekében felkérte a tulajdonában lévő Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy mérje fel az épületet és készítsen egy teljes, de megvalósításában szakaszolható, a KÖH szabályaitól nem eltérő felújítási tervet. Ennek alapján az önkormányzatnak szándékában áll az épület tisztasági festése és a szükséges, elengedhetetlen helyreállítások elvégzése /érintésvédelem, vizesblokkok felújítása, befalazott ablakok visszaállítása, a terhelt födémszerkezet vizsgálata, helyreállítása/ .     

 

Hol van a gazdasági és pénzügyi terv, hogy hogyan fogja az illető működtetni az alkotóházat? Ez két kérdés.

 

Hogyan fogja üzemeltetni, mi a művészeti terv? Hogyan szavazzunk, hogyan adjuk üzemeltetésbe, mikor azt se tudjuk, hogyan fogja üzemeltetni. Mondom, ez más típusú tevékenység, mint az E-10. Ez három kérdés.

 

Válasz:

Az Art Sector Alapítvány 2008-tól mint ideiglenes használó rendkívüli módon lelakta az épületet. Az önkormányzat tulajdonosi jogával élve 2011. április 28-án, a testület többségi döntése alapján rosszhiszemű, jogcím nélküli használónak minősítette az alapítványt és felszólította 2011. május 2-tól május 6-ig az épület kiürítésére, valamint annak elhagyására.

Az önkormányzat márciusban lezajlott sikertelen hasznosítási pályázata után eldöntötte, hogy a továbbiakban nem ír ki pályázatot, hanem saját alkotóházat hoz létre, amelyet a Terézváros Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel, műterem és alkotóműhely szerinti hasznosítással kíván működtetni. Ehhez tevékenységi körének megfelelően kiállítások, valamint az ott zajló alkotómunkát prezentáló bemutatások kapcsolódnak. Az alkotóháznak nem célja azoknak a feladatoknak a felvállalása, amelyek a Terézváros Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. feladatkörébe tartoznak. Az alkotóház programja és feladata elsődlegesen az alkotómunka létrehozásának segítése, oktatása, amelyet stabil, jogilag rendezett, négyzetméterenkénti ár alapján kötött bérleti szerződéssel biztosít.

Ennek bonyolítását a Terézváros Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi.

     

Az alpolgármester asszony legyen kedves válaszolni, hogy miért éri meg jobban anyagilag az önkormányzatnak ez a megoldás, mint hogyha elfogadjuk az érvényben lévő Art Sector ajánlatát? Négy kérdés.

 

És milyen indokok alapján utasították el az Art Sector ajánlatát? Mik a hibák benne? Részletes indokolást szeretnék kérni, illetve hát csak egy érdekességnek: Van itt egy összefoglalás a végén, ahol négyzetméterre lebontott árak vannak, hát ez 2010. áprilisi felmérés, ezt még Verók polgármester úr készítette. Jó, nem is kommentálom ezt, köszönöm szépen.

 

Szeretném, ha a kérdéseimre választ kapnék.

 

Miért nem fogadták el az Art Sector tervét? Mik voltak azok a pontok, amelyeket kifogásoltak, hol vannak a felújítások ebben a tervben? Miből fogják felújítani? Hol van a gazdasági és pénzügyi terv, hogy ezt hogyan fogja megvalósítani? Miért éri meg jobban az önkormányzatnak? Ami eddig nagyon fontos szempont volt, hogy nem éri meg a jelenlegi helyzet az önkormányzatnak pénzügyileg. Most miért fogja megérni az önkormányzatnak ez a helyzet?

Szeretnék ezekre a kérdésekre választ kapni.

 

Hol van a terv az üzemeltetésre? Hogyan fogják üzemeltetni? Alpolgármester asszony azt mondja, majd itt megegyeznek az alkotókkal.

Most írtak alá az alkotók egy levelet arról, hogy nem látják biztosítottnak így a működést. Elég nehéz lesz velük így megegyezni.

Czuppon Zsolt képviselő úr az előző képviselő-testületi ülésen azt mondta, hogy ez egy elfogadható terv. Azóta mi történt a tervvel? Ugyanaz a terv van most is.

 

Szeretnék írásos választ kapni a kérdéseimre amiket föltettem. Szeretném, hogy ha ezt jegyzőkönyvben lehetne rögzíteni.

 

Válasz:

Az Art Sector Alapítványt nem zártuk ki a hasznosítási tárgyalások menetéből, pedig 2010. december óta érvényes szerződéssel nem rendelkező, jogcím nélküli használóként volt az épületben. Az alapítvány az általuk megfogalmazott üzemeltetési tervezetében, forintosított tételként 2.735.000 Ft értékben jelölte meg azokat a programokat, amelyekre az önkormányzat igényt nem formált és semminemű ilyen irányú szolgáltatási megállapodást nem kötött az alapítvánnyal. A tényleges bérleti díj összegére havi 750.000Ft ajánlatot tett, a felújítást 750.000Ft szponzori támogatásból kívánta biztosítani, amelyre pénzügyi garanciát nem tudott nyújtani. Mivel az épület felújítását kizárólagosan csak a tulajdonos végeztetheti, az áthárítás csak a megállapodást képező szerződés pénzügyi fedezetbiztosítását szolgálja, a felújítás mikéntje, megoldása tulajdonosi jogkörben marad.

( Az Ön által feltett kérdéses és csatolt felújítási dokumentáció az előző testület ilyen irányú törekvését jelenítette meg. )

 

 

A jelenlegi állapot felmérését a Vagyonkezelő Zrt. az épületbe való bejutás nehézségei ellenére elvégezte. Megállapította, hogy az Art Sector Alapítvány mint használó az épületet amortizálta.

(Az azonnali felújítási munkák számítása ennek a levélnek mellékletét képezi!

A szakaszolt rehabilitáció terv összege szintén a mellékletben található.)  

 

Az önkormányzat mint tulajdonos a használat bővítésének engedélyeztetési folyamatát elindította, amely szerint a házat az alkotótevékenység elősegítését támogató, befogadó térként kívánja működtetni - előtérbe helyezvén ennek műterem jellegét.

Az alkotók a bérleti szerződést négyzetméter igénybevétel alapján a Terézváros Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel mint működtetővel kötik, a bérleti díjat nekik térítik, így nincs szükség közbeeső szervezőre. 

Hasznosítható terület: 1300nm

Funkcionális tér: 670nm

Közösségi tér: 1500nm

A tantermek műteremként, alkotóműhelyként, valamint oktatási célra (rajzszakkör, tanfolyam) hasznosíthatók. A tornaterem és az előadó tér külön megállapodás alapján, eseteként kerül használatba adásra.

Az épületben tartózkodó alkotókat és alkotó csoportokat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Vagyonkezelő Zrt. levélben tájékoztatta a helyzetről, felajánlva a továbbmaradásuk lehetőségét. Ennek igénybevételéről az érintettek dönthetnek.

A működés módját és mikéntjét a műtermi rendszer biztosítja, amelynek négyzetméterenkénti bevétele önfenntartóvá teszi a „hegedűPONThárom” alkotóházat.

 

Tisztelt Képviselő Úr!

 

Remélem, sikerült válaszommal meggyőzni arról, hogy az önkormányzat jelenlegi döntésével a tulajdonát képező ingatlanban a továbbiakban más rendszerben ugyan, de változatlanul az oktatásnak és a kulturális tevékenységnek kíván teret adni. Mindezt jogilag, szerkezetileg tisztázott formában.

Megteremtve egy önfenntartó, az önkormányzat számára bevételi forrást is biztosító rendszert.

 

Amennyiben még nem értesült róla, szeretném tájékoztatni Önt, hogy az

Art Sector Alapítvány 2010. októberétől 15,000.000Ft (tizenötmillió forint) közüzemi díjtartozást halmozott fel az önkormányzat felé!

Amely önmagában is elképesztő, felháborító, hiszen az Art Sector alapítvány saját bevallása szerint erre a célra szedte be a művészektől a támogatást!

 

Természetesen az önkormányzat ebben az esetben is eljárást indított az alapítvány ellen.

 

Üdvözlettel:

Simonffy Márta 

 

Viszontválasz 

 

Tisztelt Simonffy Márta, Alpolgármester Asszony!

 

Köszönöm válaszait a 2011. április 28-i ülésen feltett kérdéseimre. Bár Terézváros Szervezeti és Működési Szabályzata alapján ezt 15 napon belül kellett volna megtennie és nem 27 nappal később, de a legnagyobb hibának azt tartom, hogy Ön az áprilisi ülésen úgy terjesztett elő és a Fidesz-KDNP-s képviselők úgy hoztak döntést a Tűzraktér ügyében, hogy nem tudtak válaszolni egyetlen – testületen ülésen is feltett – kérdésemre sem. Azt gondolom, így nem lehetett megalapozott döntést hozni.

 

Levelét többször, figyelmesen elolvastam, de több kérdésemre sem találtam meg a választ, inkább a Tűzraktér eddigi tevékenységét ostorozó, kritizáló érveket találtam. Az egyetlen konkrétum, hogy „hegedűPONThárom” néven kívánják működtetni az új alkotóházat.

 

Azokra kérdéseimre adott válasza, hogy milyen felújításokat tervez az önkormányzat, illetve pénzügyileg rentábilis-e, ha az önkormányzat működteti az alkotóházat, egy nagyon fontos új kérdés vett fel.

 

A felújítási dokumentációból ugyanis kiderül, hogy az önkormányzat 12,5 millió forint értékű felújítást tervez a Hegedű utcai ingatlanban. Ezt a felújítást milyen forrásból tervezi fedezni az önkormányzat? Válaszában azt írja, hogy a bérleti díjakból önfenntartó lesz az intézmény, de az önfenntartás nem biztosíthatja a vagyonkezelő által összesen 68 millió forintra becsült felújítási költségeket. Remélem, nem a szűkös és a FideszKDNP által takarékosnak címkézett 2011-es költségvetésből kell elkülöníteni ezt az összeget, ahelyett, hogy a Tűzraktér eddigi üzemeltetője újítaná fel, és az önkormányzat ezt meghaladó havi bevételre tenne szert?

 

Az alábbi kérdéseimre sajnos nem találtam a válaszokat:

 

Miért nem (volt) elfogadható a Tűzrakteret eddig működtető Art Sector ajánlata?

Milyen gazdasági és pénzügyi terv alapján kívánja működtetni a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. az alkotóházat?

Milyen szakmai anyag alapján szervezi meg az Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. az alkotóházat?

 

Továbbra is várom megtisztelő válaszait!

 

Üdvözlettel:

Cake Olivio,

önkormányzati képviselő,

Lehet Más a Politika

 

Szólj hozzá!
Ha tetszett a cikk, egyetértesz velünk, vagy kíváncsi vagy a véleményünkre, nyomj egy lájkot!

Címkék: 2011 cake terézváros lmp 6ker

A bejegyzés trackback címe:

https://lmp678.blog.hu/api/trackback/id/tr72936875

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.